Bērniem un pieaugušajiem

Psihologs pēc vajadzības novērtēs bērna:

 • intelektuālo attīstību (V.Džonsona vai Vekslera tests)
 • sociālo un emocionālo attīstību (Bērna uzvedības aptauja, Adaptīvās uzvedības aptauja)
 • gatavību skolai (ņemot vērā iepriekš minēto testu rezultātus, sarunu u.c.)
 • mācīšanās grūtību cēloņs (ņemot vērā iepriekš minēto testu rezultātus, latviešu valodas un matemātikas sasniegumu tests)
 • attiecību un uzvedības problēmu cēloņus (saruna, Bērna uzvedības aptauja, Adaptīvās uzvedības aptauja, Maršakas interakciju metode, Marte Meo attiecību diagnostika, Sistēmiskie izvietojumi u.c. rotaļnodarbības)

Balstoties uz bērna  izpētes rezultātiem, psihologs sniegs rekomendācijas:

 • bērna mācību sasniegumu uzlabošanai,
 • sociālās un emocionālās attīstības veicināšanai,
 • attiecību uzlabošanai,
 • pozitīvas uzvedības veicināšanai.

Pieaugušajiem:

 • Psihologs izvērtēs intelektuālās spējas(V.Džonsona tests)
 • Personības sfēru (Latvijas Personības aptauja, projektīvie testi, klīniskā intervija)
 • Izvērtēs vecāku un bērnu attiecības (Maršakas interakciju analīze,Marte Meo attiecību diagnostika, Sistēmiskie izvietojumi )
Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .