Sapratne, Cieņa un Atbalsts
Palīdzība skolotājam darba procesā

Marte Meo

   Marte Meo ir metode, ar kuras palīdzību tiek atklāti skolotāju un arī skolēna resursi komunikācijā. Tiek trenētas skolotāja pozitīvās vadīšanas prasmes, lai veidotu efektīvu mācību procesu. Tiek trenētas prasmes veidot uzmanības fokusu, noturēt "grūtā" skolēnu uzmanību, kā arī citas prasmes, ar kuru palīdzību skolēns tiek atbalstīts mācību procesā.

Sīkāk lasīt šeit                                                                              

Kursi
   Kursi tiek veidoti, lai pedagogiem ir iespēja jauno un zināmo  informāciju piedzīvot  praksē, analizējot esošās situācijas. Tādēļ pedagogi visbiežāk kursus novērtē kā lietderīgus ikdienas darbam.
 Jelgavas novadā pēc kursu apmeklējuma pedagogi saņem A programmas apliecību. Apmācību programmas ir iespējams licenzēt jebkurā pašvaldībā.
Kursu piedāvājums

Semināri

   Skolām ir iespēja pēc vajadzības saņemt jaunu semināra programmu ar sev vēlamo tēmu. Piedāvātās semināru tēmas

Vecāku vakari skolā

  Speciālists izveido sarunu vakara programmu un vada vecāku sarunas pēc pieprasījuma.

   Seminārs/diskusijas skolotājiem par vecāku sarunu vakaru organizēšanu.

Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .