Kursi

  • Praktisks seminārs (praktikums) "Uzmanības un uztveres attīstība"
  • Praktisks seminārs "Izaicinošas uzvedības funkciju noteikšana"
  • "Montessori pedagoģijas iespējas un nozīme bērna mācīšanās procesā"
  • Praktisks seminārs„Iestāžu vadošā personāla individuālās  izaugsmes iespējas”.
  • Praktisks seminārs „Darbinieku  individuālās izaugsmes iespējas”.
  • Praktisks seminārs „Personāla sadarbības iespējas un nozīme.”
Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .