Piedāvātās semināru tēmas

Marte Meo prasmju nozīme un iespējas mācību procesā.

Individuāla izglītības plāna ieviešana mācību procesā.

Gadījumu analīzes "Problēmsituāciju noteikšana un novēršana klasē"

"Mīlestības izpratne skolā"
Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .