Individuālas konsultācijas

Psihologs pirmajā tikšanās reizē iepazīstas ar klienta (gan bērna, gan jaunieša, gan pieaugušā) problēmu un kopīgi pieņem lēmumu par piemērotāko konsultācijas/terapijas metodi. Par metodēm, ar kādām psihologs strādā, var lasīt sadaļās Marte Meo, EMDR, Sistēmiskās konstelācijas, Mediācija. Nereti konsultācijā tiek integrētas dažādas metodes.

Vecākiem

    Klīniskais psihologs piedāvā vecākiem konsultācijas bērnu audzināšanas un disciplinēšanas jautājumos.  Visbiežāk šādas konsultācijas apmeklē vecāki vai vecvecāki, kuru bērni ir pārlieku aktīvi, nepaklausīgi, kašķējas. Ļoti bieži apmeklēt speciālistu iesaka izglītības iestāde. Šajās sarunās speciālists detalizēti pārrunā konkrētas situācijas un kopīgi nonāk pie secinājuma, kāda vecāka rīcība var palīdzēt bērnam mainīt nevēlamo uzvedību.

Vienas konsultācijas ilgums ir 45 minūtes.

Ja bērna attīstībai  ir nepieciešams atbalsts, speciālists piedāvā Marte Meo terapiju.

Jauniešiem

Klīnskais psihologs  konsultācijas jauniešiem sniedz izmantojot Marte Meo metodi. Lasīt šeit
Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .