Montessori nodarbības

Montesori pedagogs  Jelgavā, izmantojot klīniskā psihologa zināšanas veic psihloģisko diagnostiku, intelekta izpēti, diezgan precīzi var noteikt kādās jomās ir nepieciešams veicināt bērna attīstību. Izmantojot Montesori pedagoga pieredzi un zināšanas par kognitīvo procesu norisi, psihologs izveido katram bērnam atbilstošu attīstības programmu. Pieredze rāda, ka pēc intensīva darba, ir vērojami nozīmīgi rezultāti. Piemēram, pat tādos gadījumos, kad bērns 8 gadu vecumā  nelasa un neprot rakstīt, pēc gada var vērot izaugsmi. Izprotot iemeslus, kādēļ ir kavēts mācību process, ir iespējams veikt korekcijas.

Nodarbībās bērns attīsta:

 • savas pašapkalpošanās iemaņas,
 • sajūtas,
 • loģisko domāšanu,
 • matemātisko domāšanu un izpratni,
 • lielās motorās kustības,
 • sīko rokas muskulatūru,
 • rokas un acs koordināciju,
 • attīsta telpisko uztveri,
 • vieglāk apgūst lasīšanas un rakstīšanas prasmes,
 • trenē uzmanības koncentrēšanu un darba atmiņu.
 • Paralēli tiek attīstīta bērna iniciatīva, ticība savām spējām, veicināta pozitīva pašvērtējuma attīstība.

Speciālists izvērtē, vai nodarbības notiek ar bērnu individuāli vai sadarbībā ar vecāku. Vienas nodarbības ilgums ir 60 minūtes.

Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .