Semināri jeb Sarunu vakari

Pēc aicinājuma psihologs vada sarunu vakarus jeb seminārus vecākiem bērnu audzināšanas jautājumos (kas skar dažādus ar bērna uzvedību saistītus jautājumus) un vecāku emocionālās spēcināšanas jautājumos.

Kā piemēram jau reguāri tiek vadīti sekojoši semināri:

"Bērna emocionālās audzināšanas programma" , kopš 2003.gada

"Marte Meo prasmju ieviešana ikdienā", kopš 2014.gada

"Emocionālā līdzsvara saglabāšana vecākiem/ darbiniekiem", kopš 2014.gada
Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .