Sistēmiskās konstelācijas

(angl. constallation – konstelācija, uzstādījums, izvietojums)

Šī metode pēdejo 10 gadu laikā  ieņemt aizvien lielāku lomu ar ģimeni un organizācijām saistīto problēmu risināšanā. Tā ir metode, kas atklāj sistēmu nozīmi mūsu dzīvēs. Tā katram dod iespēju novērtēt savas problēmu situācijas, izveidot jaunus modeļus problēmu risināšanai, mainīt attiecības un veicināt līdzsvarotu attīstību.

Metode tiek pielietota grupā un individuāli. Grupā iesaistītie cilvēki, atbilstoši izvirzītai problēmsituācijai, tiek aicināti atrast savu vietu telpā un nostāties konkrētajā vietā. Turpmāko izvietojuma  gaitu ietekmē sajūtas un emocijas, kuras ir iesaistītas šajā situācijā. Izprotot un redzot situāciju,  saistot to ar esošajām emocijām, klientam ir iespēja veidot jaunus rīcības modeļus, kuri palīdz tikt galā ar esošo probēmu.  Individuālā darbā ar klientu tiek izmantotas speciālas koka figūras.

Psihologs ar pieredzi savā darbā iekļauj sistēmiskos izvietojumus, kas ātrāk un efektīvāk ļauj noskaidrot attiecību problēmu iemeslus un iespējamos risinājumus. Šo metodi psiholoģe pielieto gan darbā ar skolotājiem, vecākiem, gan bērniem. Ar metodes palīdzību katram klientam saprotamā valodā, saprotamos simbolos tiek dota iespēja paskatīties uz problēmu no malas. Arī bērni ar šīs metodes palīdzību veiksmīgi pamana attiecību problēmu risinājumus.

Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .